СД" СТРЕЛЕЦ - 90 МИНЬОВСКИ И СИЕ "

с. Скравена /Ботевград/
изпълнява : строително - монтажни работи в жилищното , промишленото и гражданско строителство ; реконструкция и модернизация ; текущо поддържане и ремонти ; саниране на сгради , продажба и отдаване под наем на новопостроени жилища , офиси и магазини .
                 Дружеството разполага със собствена складова база , на която е обособен дървообработващ цех и арматурен двор .
                 Освен това фирмата притежава собствен авто - парк за извършване на земекопни и транспортни услуги до 20 т. На разположение на клиентите са багери , самосвали , мотокар , микробуси за товари и работници , много кофражни платна , строителни скелета и разнообразна гама дървени заготовки и елементи за строителството .
    СД" СТРЕЛЕЦ - 90 МИНЬОВСКИ И СИЕ "
е едно от първите частни предприемачески дружества на строителния пазар на територията на Общините Ботевград , Правец и Етрополе , регистрирано на 13.03.1990 г. , с фирмено дело No 83/12.03.1990 г. на СОС .         
     
           


Web Site Strelec 90
Web Design Aspekt
СТРОИТЕЛСТВО ,ТРАНСПОРТ,РЕМОНТИ - STRELEC 90 БОТЕВГРАД
Във фирмата работи не голям , но сплотен колектив от професионалисти - строителни инженери , техници и квалифицирани във всички специалности строителни работници .
          Натрупаният през годините опит , съчетан с точността и прецизността , при изпълнение на задачите , както и стриктното спазване на договорените срокове и бюджети ни правят желан партньор.
           Дружеството успешно си партнира  с останалите участници в инвестиционния процес - доставчици и подизпълнители .


STRELEC 90